Terug

Leerwegondersteuning en Praktijkonderwijs

Deze procedure is bedoeld om leerlingen tijdig in beeld te brengen en vast te stellen of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs of in aanmerking komt voor leerwegondersteuning in het vmbo.

Deze route is een aanvulling op de overstapprocedure PO-VO.

Toelichting Opting Out LWOO in de Duin- en Bollenstreek

De toelatingscommissie van de vmbo-scholen bepalen zelf of en welke ondersteuning in het kader van LWOO noodzakelijk is en of deze ondersteuning wordt toegekend. Zij gebruiken hiervoor gezamenlijke richtlijnen.

Het Samenwerkingsverband geeft dus geen lwoo-aanwijzing meer aan individuele leerlingen. Het Samenwerkingsverband verdeelt de middelen over groepen leerlingen op basis van een verdeelsleutel aan de vmbo-scholen binnen het Samenwerkingsverband. De vmbo-scholen kunnen hieruit ondersteuning voor groepen leerlingen betalen en organiseren. 

Voor het praktijkonderwijs vindt geen verandering plaats en gelden landelijke criteria.