Terug

Van PO naar VO

De algemene overstapprocedure PO-V(S)O beschrijft gedetailleerd welke stappen gezet dienen te worden voor aanmelding en toelating tot het regulier en het voortgezet speciaal onderwijs.

Deze procedure is geldend voor het schooljaar 2021-2022 en betreft de leerlingen die in 2022-2023 starten in het V(S)O.

Het OKR opstellen in Onderwijs Transparant

Deze videoreeks bespreekt het opstellen van het onderwijskundig rapport in Onderwijs Transparant.

Technische handleidingen voor het verwerken van gegevens in Onderwijs Transparant zijn ondergebracht bij de Help-knop in Onderwijs Transparant.

Onderwijskundig Rapport (word)

Uitsluitend voor PO-scholen die niet werken met OnderwijsTransparant