Overzicht

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, stelt een school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook staat in het OPP welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De nadruk ligt hierbij dus niet op wat een leerling heeft maar op wat een leerling nodig heeft om het uitstroomniveau te halen.