Overzicht

Internationale Schakelklas

Sinds april 2016 is er een Internationale Schakelklas (ISK) voor de leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek die behoren tot de doelgroep. In deze school wordt volledig dagonderwijs gegeven. ISK Duin- en Bollenstreek is de zesde vestiging van Stichting Fioretti Teylingen. De leerlingen worden ingeschreven bij de sector ISK van de Stichting Fioretti Teylingen.

Wat houdt het in?

Ongeveer de helft van de lestijd volgen de leerlingen het vak Nederlands. Daarnaast is er aandacht voor wiskunde, beeldende vorming, praktische vakken en gymnastiek. De verwerking van de leerstof gebeurt individueel, in kleine groepen en klassikaal. Er wordt veel gebruik gemaakt van computerprogramma’s. Het ISK-onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op een passende vervolgopleiding in het regulier onderwijs. Gemiddeld hebben de leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen volgen.

De leerlingen worden geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 15 leerlingen. Er wordt niet met een vast klassensysteem gewerkt. Afhankelijk van de vraag wat de leerlingen nodig hebben om zo snel mogelijk door te stromen naar enige vorm van vervolgonderwijs, worden de klassen met de daarbij horende leerstof samengesteld. Dit kan ook gedurende het schooljaar gebeuren. Wel onderscheidt de ISK twee fasen: de instroomfase en de uitstroomfase.

Voor wie?

De ISK is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die woonachtig zijn in de Duin- en Bollenstreek. Deze leerlingen zijn korter dan 2 jaar in Nederland en zij spreken de Nederlandse taal niet of onvoldoende om in te kunnen stromen in één van de scholen uit het Samenwerkingsverband.

Aanmelden:

Aanmeldingen en vereiste kopieën van documenten moeten verstuurd worden naar:

KTS, Postbus 200, 2215 ZL Voorhout

Aanmeldingen dienen minimaal de volgende gegevens te bevatten:

  • Aanmeldingsformulier
  • Datum aankomst in Nederland
  • Kopie geldig verblijfsdocument met naam (legaliteit)
  • Kopie inschrijving bij gemeente of registratie COA/1e gehoor

Uitsluitend compleet aangeleverde aanmeldingen worden in behandeling genomen.

Contactgegevens:

ISK Duin- en Bollenstreek

Heereweg 455

2161 DC Lisse

0252-830370

info@isk-db.nl

www.isk-db.nl

Vragen en/of nadere informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevr. Marian de Jong (Teamleider ISK).

m.d.jong@isk-db.nl