Overzicht

Agenda Passend Onderwijs

Vanuit de Agenda Passend Onderwijs werkt de school in een driejarig kwaliteitstraject doelgericht aan onderhouds- en verbeteractiviteiten in het kader van het actief vormgeven van Passend Onderwijs. De Agenda Passend Onderwijs heeft een nauwe relatie met het Ondersteuningsplan, de herijkte basisondersteuning Swv, het schoolondersteuningsprofiel, de opting out LWOO/PrO en het kwaliteitsbeleid van het Samenwerkingsverband (Swv).

Agenda Passend Onderwijs

Format aanvraag voor scholen