Overzicht

De school is het vertrekpunt

De professionals in de scholen zijn de pijlers van passend onderwijs. Zij werken immers met de leerlingen en kennen de leerling. Scholen handelen professioneel en bepalen in samenspraak met ouders en leerling welke ondersteuning nodig is om de leerling passend onderwijs te bieden. De school is daarom het vertrekpunt in het organiseren en vormgeven van ondersteuning. Het Samenwerkingsverband heeft hierin een ondersteunende en stimulerende rol.

Ouders hebben een goed inzicht nodig in de ondersteuning die wordt geboden op de scholen. School, Samenwerkingsverband en andere betrokken professionals hebben goede informatie nodig over leerlingen. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden de school zelf, of met behulp van anderen biedt, heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Sinds november 2017 staan de ondersteuningsmogelijkheden van alle v(s)o-scholen in de regio Duin-en Bollenstreek vermeld op de website: swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl

Deze website helpt bij het vinden van een school die past bij de mogelijkheden van een leerling. Uitgangspunt is: Wat heeft een leerling nodig? Er kan gezocht worden op: afstand van huis, niveau en richting, talenten, ondersteuning leren, gedrag of lichamelijke beperkingen, etc.

In de schoolondersteuningsprofielen is onder het kopje ‘ouders’ te lezen welke visie de school heeft op het betrekken van ouders en welke activiteiten de school onderneemt voor ouders.