Overzicht

Leerwegondersteuning en Praktijkonderwijs

Deze procedure is een aanvulling op de algemene overstapprocedure PO-VO en betreft leerlingen die voor schooljaar 2022-2023 worden aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is bedoeld om leerlingen tijdig in beeld te brengen en vast te stellen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning in het vmbo of praktijkonderwijs.

Overstapprocedure LWOO en PrO

In dit document wordt de overstapprocedure beschreven naar het vmbo met leerwegondersteuning (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PrO):

Toelichting Opting Out LWOO in de Duin- en Bollenstreek

Het Samenwerkingsverband geeft per 1 januari 2018 geen lwoo-aanwijzing meer aan individuele leerlingen. Het Samenwerkingsverband verdeelt de middelen over groepen leerlingen op basis van een verdeelsleutel aan de vmbo-scholen binnen het Samenwerkingsverband met een LWOO-licentie. De scholen kunnen hieruit ondersteuning voor groepen leerlingen betalen en organiseren. De commissie van toelating van vmbo-school bepaalt of en welke ondersteuning in het kader van LWOO noodzakelijk is en of deze ondersteuning wordt toegekend.<br /> Voor het praktijkonderwijs vindt geen verandering plaats en gelden landelijke criteria.

In het Addendum bij het Ondersteuningsplan 2016-2020 m.b.t. opting out lwoo zijn de keuzes beschreven die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt maakt rondom de inpassing van LWOO en PrO binnen passend onderwijs.