Overzicht

Leerwegondersteuning en Praktijkonderwijs

Deze procedure is een aanvulling op de algemene overstapprocedure PO-VO en betreft leerlingen die voor schooljaar 2020-2021 worden aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is bedoeld om leerlingen tijdig in beeld te brengen en vast te stellen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning in het vmbo of praktijkonderwijs.

Overstapprocedure LWOO en PrO Schooljaar 2020 - 2021

In dit document wordt de overstapprocedure beschreven naar het vmbo met leerwegondersteuning (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PrO):

1. Uitgangspunten in de overstapprocedure<br /> 2. Inhoudsvereisten aanmelding onderzoek en advies<br /> 3. Criteria Leerwegondersteuning in het vmbo<br /> 4. Criteria voor Praktijkonderwijs<br /> 5. Grensvlak LWOO en PrO<br /> 6. Tijdpad onderzoek en advies Lwoo/PrO schooljaar<br /> 7. Overzicht van scholen en contactpersonen & Planning testafname<br /> Bijlage:<br /> Toestemmingsverklaring

Toelichting Opting Out LWOO in de Duin- en Bollenstreek

Het Samenwerkingsverband geeft per 1 januari 2018 geen lwoo-aanwijzing meer aan individuele leerlingen. Het Samenwerkingsverband verdeelt de middelen over groepen leerlingen op basis van een verdeelsleutel aan de vmbo-scholen binnen het Samenwerkingsverband met een LWOO-licentie. De scholen kunnen hieruit ondersteuning voor groepen leerlingen betalen en organiseren. Voor het praktijkonderwijs vindt geen verandering plaats.

In het Addendum bij het Ondersteuningsplan 2016-2020 m.b.t. opting out lwoo zijn de keuzes beschreven die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt maakt rondom de inpassing van LWOO en PrO binnen passend onderwijs.