Overzicht

Algemene overstapprocedure

De algemene overstapprocedure PO-V(S)O beschrijft gedetailleerd welke stappen gezet dienen te worden voor aanmelding en toelating tot het regulier en het voortgezet speciaal onderwijs.

Deze procedure is geldend voor het schooljaar 2019-2020 en betreft de leerlingen die in 2020-2021 starten in het V(S)O.

Aanvullende informatie omtrent de overstapprocedures rond leerwegondersteuning in het vmbo, praktijkonderwijs of vso vindt u op de volgende pagina’s: lwoo en pro en vso

 

Het OKR opstellen in Onderwijs Transparant

Deze videoreeks bespreekt het opstellen van het onderwijskundig rapport in Onderwijs Transparant.

Technische handleidingen voor het verwerken van gegevens in Onderwijs Transparant zijn ondergebracht bij de Help-knop in Onderwijs Transparant.

Onderwijskundig Rapport (word)

Uitsluitend voor PO-scholen die niet werken met OnderwijsTransparant