Overzicht

Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) beoordeelt de dossiers voor aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het VSO en Praktijkonderwijs, teneinde een advies te geven aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband.

Samenstelling

  • Mevr. drs. E. Heijne: orthopedagoog, voorzitter
  • Mevr. A. Vrolijk MsC: orthopedagoog-generalist, lid
  • Mevr.┬áJ. Reedijk MsC: orthopedagoog, lid
  • Mevr. S. Duindam MsC: orthopedagoog, lid
  • Mevr. A. Savenije MsC: psycholoog, lid
  • Dhr. J. van ’t Wout MEd: onderwijsspecialist praktijkonderwijs Samenwerkingsverband, lid

Vergaderdata

De vergaderdata zijn opgenomen in de agenda.

Contact

Secretariaat: Mevr. M. Heemskerk.

Contactgegevens van het secretariaat vindt u onder contact.

Toelaatbaarheidsbepaling VSO

De route en uitgangspunten voor de toelaatbaarheidsbepaling zijn beschreven op de pagina toelaatbaarheid voortgezet speciaal onderwijs.

Reglement ACT