Overzicht

Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) beoordeelt de dossiers voor aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het VSO, teneinde een advies te geven aan de directeur van het samenwerkingsverband.

Samenstelling

  • Mevr. Drs. M. Swart: onderwijsspecialist Samenwerkingsverband, voorzitter
  • Mevr. Drs. M. Assink: orthopedagoog-generalist, lid
  • Mevr. Drs. W van Iersel: orthopedagoog-generalist, lid
  • Mevr. P. de Jager, secretaris

Vergaderdata

De vergaderdata zijn opgenomen in de agenda.

Contact

Contactgegevens van het secretariaat vindt u onder contact.

Toelaatbaarheidsbepaling VSO

De route en uitgangspunten voor de toelaatbaarheidsbepaling zijn beschreven op de pagina toelaatbaarheid voortgezet speciaal onderwijs.

Reglement ACT