Overzicht

Wie is…?

Wanneer de school de ondersteuning zelf niet kan bieden die nodig is voor de leerling, kan de school ervoor kiezen experts erbij te halen. De school informeert en/of vraagt u dan altijd eerst toestemming. Hieronder ziet u een opsomming met wie u en uw kind dan te maken kan krijgen.