Terug

Wat kunt u doen om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen?

Het is van groot belang dat u goed bespreekt met uw kind wat u denkt dat een passende school is. U zoekt samen naar informatie over scholen, u bezoekt open dagen, u praat hierover.

De school in de buurt of waar andere kinderen van de basisschool heengaan is misschien niet de best passende school voor uw kind. Misschien heeft uw kind een extra uitdaging nodig of specifieke ondersteuning? Of is het gebaat bij meer praktijkvakken in plaats van theorie? Het antwoord op deze vragen speelt een rol bij het maken van een keuze. Het Voortgezet Onderwijs is verdeeld in verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Sommige scholen bieden verschillende niveaus en richtingen aan, anderen één. Er zijn ook scholen die uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing of werken vanuit een onderwijsconcept. De basisschool geeft in groep 8 een advies waarin staat welk schoolsoort bij een leerling past.

Wilt u advies bij het maken van een keuze?

Onderstaand schema geeft u een overzicht van de niveaus in onze regio. Zoek en vergelijk het onderwijsaanbod van de vo-scholen in de Duin- en Bollenstreek op: aanbodvo.swvduinenbollenstreek.nl