Overzicht

Onderwijsmogelijkheden buiten de school

Uw kind kan om verschillende redenen niet in staat zijn een school te bezoeken. Soms is de afstand tot onderwijs zo groot geworden, dat uw kind een maatwerkoplossing nodig heeft.  Een onderwijszorg arrangement (OZA) combineert onderwijs en zorg. Het is een samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Een OnderwijsZorg Arrangement is altijd maatwerk. Binnen de Duin- en Bollenstreek zijn er enkele initiatieven met als doel om vanuit geleidelijke opbouw van het lesprogramma en terug te keren naar het reguliere onderwijs.