Terug

Waar kan ik terecht?

Waar loopt u tegenaan? Wat neemt u waar bij uw kind? Wat kan helpen in de situatie? Heeft het met school te maken of spelen er (ook) andere factoren mee? En is het misschien goed om anderen te betrekken bij het gesprek? Zijn uw zorgen na een gesprek nog niet weggenomen? Dan is het een goed idee om meer mensen te betrekken bij een gesprek en met elkaar te kijken wat nodig is om uw kind weer met plezier naar school te laten gaan. Wat van belang is, is dat u zo snel mogelijk in gesprek gaat met de juiste mensen. Vaak kan daarmee erger worden voorkomen. Soms betreft het een tijdelijke situatie die eenvoudig te verhelpen is. Maar soms is er ook iets extra’s nodig.

 

Wat als het anders loopt?