Overzicht

De huidige school en/of het Loket Passend Onderwijs adviseert een overstap

Soms bent u niet zelf degene die het wenselijk vindt dat uw kind naar een andere school gaat, maar adviseren de mentor op school of bijvoorbeeld een adviseur van het Loket Passend Onderwijs deze overstap. Misschien was u hier nog niet mee bezig of heeft u er wel eens aan gedacht maar hoopte u misschien dat dit niet nodig was. Het is een ingrijpende stap. Is het wel echt nodig om te kiezen voor een andere omgeving?

Het is goed om u te realiseren dat de school of de adviseurs van het Loket Passend Onderwijs hetzelfde doel hebben als u, namelijk dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op school. Wanneer u het advies krijgt te veranderen van school, betekent dit dat de mentor vindt dat een andere school beter tegemoet kan komen aan deze doelstelling dan de huidige school. Bijvoorbeeld omdat een andere school specifiekere ondersteuning kan bieden. Dat kan een andere reguliere school zijn (bijvoorbeeld een vmbo met leerwegondersteuning, praktijkonderwijs of een school met een VO+ klas) of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.