Overzicht

Bovenschoolse onderwijsarrangementen

Sommige leerlingen hebben vergelijkbare extra ondersteuningsbehoeften. Voor hen zijn er zogenaamde ‘bovenschoolse’ arrangementen. Hierin bundelen we alle beschikbare kennis in ons netwerk op een bepaalde plaats, zo veel mogelijk dichtbij huis.

Voorbeelden van een bovenschool onderwijsarrangement

VO+ klas

Maatwerkklas

Onderwijsmogelijkheden buiten de school (maatwerk)

Via het Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband besluit over het al dan niet toewijzen van
de bovenschoolse arrangementen voor leerlingen. De arrangementen worden verzorgd door een van de scholen binnen het samenwerkingsverband en hebben een regionale functie.