Nieuwsoverzicht

Zeer positief inspectierapport

Het Samenwerkingsverband ontving een zeer positief rapport van de inspectie van het onderwijs. Het oordeel van de inspectie was dat wij een mooi, positief, visierijk, ambitieus en een goed en prettig samenwerkend Samenwerkingsverband zijn.

Het feit dat we op de indicator OR1 (onderwijsresultaten) de kwalificatie ‘goed’ hebben gekregen is bijzonder en mag als een kroon op ons aller werk worden gezien. Zeker gezien het feit dat deze inspectie dat nog niet eerder heeft gegeven aan een samenwerkingsverband. Deze inspectiebeoordeling stimuleert om krachtig door te gaan en samen met onze partners blijvend te werken aan verbeteringen.

Inspectierapport (juni 2018)