Nieuwsoverzicht

Opting out leerwegondersteuning

In het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is er voor gekozen dat met ingang van het schooljaar 2018-2019 scholen (met Lwoo-licentie) zelf bepalen welke leerlingen zij onder leerwegondersteuning (Lwoo) laten vallen. Daarvoor hebben zij in gezamenlijkheid criteria opgesteld.
De procedure naar Praktijkonderwijs (PrO) blijft ongewijzigd.