Nieuwsoverzicht

Op bezoek bij het PO

Afgelopen twee schooljaren hebben collega’s uit het PO werkbezoeken aan onze VO-scholen afgelegd. Dit schooljaar bieden 12 basisschoollocaties ons de mogelijkheid een “kijkje” te komen nemen in hun school. Deze bezoeken zijn gepland in de week van 17 en 31 oktober.

Doel:

“Beter geïnformeerd raken over het onderwijsaanbod, werkwijze en de ondersteuningsmogelijkheden van de PO school.”

Wat ter sprake kan komen of gezien kan worden (afhankelijk van de te bezoeken school):
Instructie en lesverloop (algemeen), instructie op maat en eigenaarschap bij de leerlingen, leerlinggericht differentiëren, plannen, reflecteren, onderwijs aan AZC leerlingen, taalonderwijs aan groep met culturele diversiteit, ondersteuning in de school, schooladvies, portfolio, eindtoets(keuze) enz. enz.

Inschrijven:

Tot 11 oktober kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden en kiest u een locatie. Heeft een locatie meerdere bezoektijden als optie geef dan aan welke tijden u ruimte in uw agenda heeft. Op basis van inschrijvingen wordt u ingedeeld in een groep van maximaal 5 personen. Kies ook een alternatieve locatie voor een bezoek. Dit i.v.m. “overtekening” en groepsindeling. Uiterlijk 11 oktober ontvangt u een inschrijfbevestiging en indeling.