Nieuwsoverzicht

Online Congres passend onderwijs: Hoe nu samen verder?

Datum: 10 maart 2021

Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voorkomt uit de evaluatie passend onderwijs. Met hierin de opdracht aan de professionals dat zij steeds beter in staat zijn om deze benodigde ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. In deze gedachte zit ook de route richting inclusiever onderwijs opgesloten. Is dat onze stip op de horizon?

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/congres-passend-onderwijs-hoe-nu-samen-verder/

Dit congres wordt gezamenlijk georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en de NVS-NVL.