Nieuwsoverzicht

Inspiratiedocument doorstroom van ISK naar regulier onderwijs

Na de zomer stromen verschillende nieuwkomers door naar het reguliere onderwijs. Deze overgang kan in coronatijd nog uitdagender zijn dan normaal. Om scholen te ondersteunen bij deze overgang, hebben LOWAN en het ITTA een inspiratiedocument gemaakt met aanbevelingen voor zowel de ISK als het reguliere onderwijs. In dit document vindt u handreikingen m.b.t. wat u kunt doen om de overgang voor deze kwetsbare groep zo soepel mogelijk te laten verlopen.