Nieuwsoverzicht

Informatiebericht overstap PO-V(S)O (2018-2019)

Overstapprocedure PO-V(S)O 2018-2019

In de overstapprocedure PO-V(S)O zijn de afspraken omtrent aanmelding en toelating tot het regulier en het voortgezet speciaal onderwijs beschreven. De procedures (en onderliggende documenten) zijn bijgesteld voor het nieuwe schooljaar en gepubliceerd op onze website:

https://www.swvduinenbollenstreek.nl/povo/

Deze procedures zijn geldend voor het schooljaar 2018-2019 en betreffen de leerlingen die in 2019-2020 starten in het V(S)O.

Informatiebijeenkomst POVO (voor het PO)

Om de overgang van leerlingen uit het basisonderwijs (PO) naar een vervolgschool (V(S)O) zo optimaal mogelijk te laten verlopen worden ook dit weer twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor (nieuwe) leerkrachten van groep 7/8. Ook directeuren en intern begeleiders zijn welkom en uitgenodigd. Collega’s uit het VO zijn natuurlijk vrij om aan te sluiten.

Op de informatiebijeenkomsten worden de verschillende overstapprocedures POVO 2018-2019 toegelicht en wordt een technische instructie gegeven over het onderwijskundig rapport van Onderwijs Transparant.

Klik hier voor data en locaties:

Bezoeken voor VO docenten aan PO scholen

Afgelopen twee schooljaren hebben PO collega’s werkbezoeken aan VO scholen afgelegd.

Dit schooljaar willen wij docenten uit het VO de mogelijkheid bieden om een “kijkje te komen nemen” in de PO scholen. Het voornemen is dit in de week van 17 en 31 oktober te organiseren.

Doel: VO collega’s informeren over het onderwijsaanbod, werkwijze en de ondersteuningsmogelijkheden van de PO scholen.

Momenteel inventariseren we welke PO-scholen de deuren van het lokaal willen opstellen. Verdere informatie over opgave volgt.

Persoonlijke inlogs in OT

Dit schooljaar gaat Onderwijs Transparant over naar persoonlijke inlogs: iedere gebruiker heeft dan een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Het is daarom belangrijk dat het account dat aan een e-mailadres is gekoppeld voor slechts één gebruiker toegankelijk is. Mogelijk moet u daarom uw accountgegevens aanpassen en/of voor collega’s een nieuw account aanvragen. Op de startpagina van Onderwijs Transparant vindt u stapsgewijs uiteengezet hoe u dit kunt doen.

 

Website schoolprofielen

De website swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl biedt met name aan ouders en PO-scholen een overzicht van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van alle V(S)O-scholen in de regio  Duin- en Bollenstreek. Ze kunnen hier hun schoolkeuze op baseren.

Wij vragen de scholen elk jaar om (voor de herfstvakantie hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) te actualiseren. Scholen kunnen tevens hun profiel op de website aanvullen met informatie over contactpersonen aanmelding en toelating, open dagen en informatiebijeenkomsten. Informatie over open dagen kan men het gehele jaar door bijwerken.