Nieuwsoverzicht

Dyslexiescan voortgezet onderwijs

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie  heeft een Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs  ontwikkeld. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren.