Nieuwsoverzicht

Dag van de Zorgcoördinator (donderdag 29 november 2018)

Doorgestuurd bericht van NSV-NVL:

De ontwikkelkracht van passend onderwijs

Passend onderwijs: top of flop? Wie de negatieve berichtgeving rondom het thema volgt, kan maar één conclusie trekken. De politiek en de media lijken te vergeten dat een grote verandering pas echt iets oplevert als de ontwikkeling ervan tijd en speelruimte krijgt. De NVS-NVL kiest er voor om de knelpunten, die er zeker zijn, vanuit een opbouwende houding te benaderen. Passend onderwijs bereikt nog niet alle doelen, maar is zeker niet mislukt. De Dag van de Zorgcoördinator op donderdag 29 november 2018 heet dan ook: ‘De ontwikkelkracht van passend onderwijs’.

Trots op je werk
Tijdens dit congres kijken we naar de positieve ontwikkelingen binnen passend onderwijs. Daar dragen sprekers Joseph Oubelkas en Pieterjan van Delden ook aan bij.
We willen de mensen die onvermoeibaar aan passend onderwijs werken (zorgcoördinatoren, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen, mentoren, etc.) bewust maken van hun positieve bijdrage,
ook al wordt er veel van hen verwacht en is er veel kritiek vanaf de zijlijn. We mogen trots zijn op wat er nu al is bereikt, zonder blind te zijn voor de uitdagingen die er nog zijn.
Workshops en leertafels
Pas op de Dag van de Zorgcoördinator zelf maak je een keuze voor een workshop of leertafel. Tot die tijd kun je je rustig oriënteren op het aanbod. Geen keuzestress, hoera!
Het programma centreert zich rond drie pijlers: 1. Kennis, 2. Positionering & Balans en 3. Goede Praktijkvoorbeelden. Workshops gaan o.a. over de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld,
groepsdynamica en maatwerk voor individuele leerlingen. Een goed praktijkvoorbeeld dat we uitlichten is het werken met groepsoverzichten voor leraren.
Aan de leertafels wordt gesproken over onderwerpen als ‘grenzen aan passend onderwijs’ en ‘samenwerken en preventie’.
Klein en krachtig
De opzet van de dag is klein en krachtig. Dat betekent dat er plek is voor een beperkt aantal deelnemers.
Kijk voor alle informatie over de Dag van de Zorgcoördinator op 29 november op onze congreswebsite.
Hier kun je meteen aanmelden.
Vragen over deze e-mail? Mail dan naar organisator Petra van Gool: p.vangool@nvs-nvl.nl.