Nieuwsoverzicht

Bereikbaarheid n.a.v. maatregelen t.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen en -adviezen t.a.v. het coronavirus, treffen wij als Samenwerkingsverband zoveel mogelijk maatregelen die kunnen helpen om verdere verspreiding te voorkomen. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk van huis uit.
  • Het Swv is én blijft bereikbaar via de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen. Er is sprake van een normale bezetting.