Home

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afzender of andere rechthebbende, verboden.
Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.