Home

Terug in de schoolbanken; op bezoek bij het VO

Schooljaar 2021 – 2022

Wat hebben leerlingen nodig in het VO en hoe zorgen we voor een succesvolle overstap voor elke leerling? Een weloverwogen schooladvies en een goede overdracht biedt de beste kansen aan de (2000) kinderen die de overstap maken. Ontmoeten, ervaren en uitwisselen is daarin van groot belang.

Daarom kun je als leerkracht groep 7/8, ib-er, kwaliteitsmedewerker, schoolleider ook dit schooljaar weer ‘terug in de schoolbanken’ van het vo. Zo kun je een les volgen in bijvoorbeeld een havo-klas of juist in het praktijkonderwijs of vso en zelf ervaren wat er straks van jouw leerlingen gevraagd gaat worden.

Door een bezoek aan het VO;
> krijg je duidelijk beeld van het onderwijsaanbod, -niveaus en profielen van de school;
> wordt duidelijk wat de werkwijze en de ondersteuningsmogelijkheden in het VO zijn;
> ervaar je wat leerlingen meemaken en nodig hebben in het VO;
> kun je in gesprek over het versterken van (informatie)overdracht, advisering en doorlopende lijnen.

(Uiteraard worden tijdens het bezoek de maatregelen vanuit het corona-protocol in acht genomen)

De volgende scholen ontvangen u graag:

School Datum / tijdstipWat kun je zeker zien/ervaren
Fioretti College
Hillegom
24-11-2021
14.00 – 16.00
of
15.00 – 17.00
Huizenstructuur
Coaching
Fioretti College
Lisse
Week 47 en 48
Datum en tijd in overleg
Klassieke talen
Les Engels
Dakpanbrugklas
Voorbeeldvak dat werkt met leerdoelen
ISK Duin – en Bollenstreek
Lisse
Maandag of woensdag
Tijd in overleg
Wat betekent het voor een leerling, als hij/zij niet is opgegroeid in Nederland
KTS
Voorhout
24-11-2021
14.00 – 16.00
Hoe de ondersteuningsstructuur werkt met de diverse arrangementen als symbiose, entree, mbo 2 en aanpak HGW/dyslexie.
Hoe de school werkt en de lessen worden vormgegeven (leren door te doen)
Limes Praktijkonderwijs
Katwijk
1-12-2021
10.00 – 13.00
Praktijklessen
Theorielessen
Leerpleinen
Onderwijsondersteuning

Maatwerk op school:
– PRO sociaal-emotioneel / gedrag
– PRO VMBO / LWOO
– PRO / MBO
Leo Kannerschool VSO
Oegstgeest
1-12-2021
13.30 – 16.00
Observatie in de klas, presentatie werkwijze school,
rondleiding door de school
Northgo College
Noordwijk
1-12-2021
Middag tijd in overleg
Technasium, GO-profielen.
Mogelijkheden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
P.C. Hooftcollege VSO
Leiderdorp
1-12-2021
13.30 – 15.30
Rondleiding door de school,
De werkwijze van de school,
Kennismaking met onze school/doelgroep/visie.
Pieter Groen
Katwijk
30-11-2021
9.00 – 11.00
Coaching
Ondersteuningsmogelijkheden (intern ondersteuningsteam)
Rijnlands Lyceum
Sassenheim
2-12-2021
10.00 – 12.00
of middag in overleg
Onderwijsaanbod
Ondersteuningsmogelijkheden (intern ondersteuningsteam)
Vakcollege Rijnmond
Katwijk
24-11-2021
13.30 – 15.30

1-12-2021
14.00 – 16.00
De praktische sectoren in de bovenbouw
Het aanbod van keuzevakken
De manier waarop theorie en praktijk in verbinding staat
De nieuwe leerweg die gl en tl in elkaar op laat gaan.
Visser ’t Hooft Lyceum
Rijnsburg
Week 47 en 48
Elke dag mogelijk
Afspraak in overleg
Onze Werkwijze
Doorlopende lijn
Leerdoelgericht werken
Yuverta
Rijnsburg
30-11-2021
16.00 – 18.00
(tevens open dag)
Inzicht in mogelijkheden van vmbo groen, ondersteuningsmogelijkheden
Doorstroom naar vervolgonderwijs

Klik hier om aan te melden

Meld je aan voor 20 november.